A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀ SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK XÚ

Hưởng ứng Phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Trung ương, tỉnh và huyện phát động. Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thão gỡ một phần khó khăn cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

        Hưởng ứng Phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Trung ương, tỉnh và huyện phát động. Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thão gỡ một phần khó khăn cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Với mục đích đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững. Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân Đăk Xú xây dựng và thực hiện Mô hình “Xây dựng nhà ở và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã” được triển khai kịp thời, đúng theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”, Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn. Trong năm 2023, tập thể cán bộ, công chức UBND xã Đăk Xú đã triển khai kịp thời mô hình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Kei Joi, xã Đăk Xú và sửa chữa nhà ở sau mùa mưa lũ năm 2023.\

 

Với phương châm đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, thực hiện các chính sách hỗ trợ có điều kiện cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có nhà ở, không có khả năng lao động trên địa bàn xã. Đặc biệt là kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ xây dựng nhà ở hỗ trợ cho người nghèo là dân tộc thiểu số trên địa bàn. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Trong năm 2023, xã đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho người nghèo trên địa bàn cụ thể xây dựng nhà ở hỗ trợ kịp thời cho người dân thuộc hộ nghèo tại thôn Kei Joi.

Việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tại địa phương đã được thực hiện kết hợp, lồng ghép với các hình thức hỗ trợ khác như: hỗ trợ về ngày công của cộng đồng dân cư, hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo”, sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp và việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết... từ đó đã góp phần giảm số lượng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong toàn xã đóng góp thực hiện các công trình an sinh phúc lợi xã hội.

            Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huy động từ các đoàn thể, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ cho người nghèo làm nhà ở chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, tình trạng nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo còn tạm bợ, chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Ủy ban nhân dân xã đã kêu gọi dưới mọi hình thức, với nhiều nội dung phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; động viên, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã tích cực, chủ động tham gia

 

Nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu phải đảm bảo. Đề án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở trên địa bàn xã là thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở, kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”. Thực hiện có hiệu quả Chương trình này là sự đóng góp to lớn của toàn thể CBCC, các Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã khẳng định sự quan tâm kịp thời đối với các hộ nghèo, cận nghèo góp phần giải quyết cơ bản về nhu cầu nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện nói chung, trên địa bàn xã nói riêng. Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở do CBCC xã Đăk Xú vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí xây mới được 02 căn nhà hỗ trợ người nghèo, với tổng số tiền là 70 triệu từ nguồn vốn kêu gọi, vận động trực tiếp (chi tiết 35 triệu đồng/1 căn nhà) theo hình thức hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, trong năm 2023 đã kêu gọi, vận động nguồn vốn từ các nhà hảo tâm,… trên địa bàn xã, sửa chữa được 15 căn nhà (trong đó hỗ trợ vật liệu 47.726.000 đồng; hỗ trợ công xây dựng 34.500.000 đồng).

Công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo trên địa bàn xã ngày càng đa dạng, phong phú và thiết thực đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của toàn thể CBCC và nhân dân trên địa bàn xã. Ngoài công tác xây dựng hỗ trợ nhà ở và sửa chữa sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo sau mùa mưa lũ./.

 

 

 

 

 


Tác giả: Giang Burjn
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Tháng trước : 397
Năm 2024 : 1.964
LIÊN KẾT