A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử

         Thực hiện Kế hoạch số 3585/KH-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hồi về triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 22/11/2023 vê việc triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã

         Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, liên tục về ý nghĩa, tầm quan trọng, các tiện ích của tài khoản Định danh điện tử và ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực trong đời sống, kinh tế, xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, tham gia sử dụng ứng dụng VNeID của đông đảo người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường điện tử... Đặc biệt, là tuyên truyền đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh.  Phấn đấu 100% công dân đã được phê duyệt tài khoản Định danh điện tử thực hiện kích hoạt thành công trên ứng dụng VNeID mức độ 2 và hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử và đảm bảo tỷ lệ đạt 100% phải kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè và người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử.  

         - Phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn xã được cài đặt ứng dụng VneID và đăng ký Định danh điện tử. Trong đó 90% công dân được đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2 và cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID.

- Người dân biết khai thác, sử dụng tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VneID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch dân sự

LỊCH HỖ TRỢ NHÂN DÂN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (VneID) THEO ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK XÚ

-Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2023.

  • Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
  • Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
  • Buổi tối: Từ 17 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.

STT

THÔN

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

Chiên Chiết

Hội trường thôn Chiên Chiết

1. Đ/c Đại úy Trương Trọng Hùng – Cán bộ Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c Y giang – Công chức Văn phòng.

3. Đ/c Bùi Quốc Khánh – Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã.

4. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

5. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

6. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

7. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.

2

Kei Joi

Hội trường thôn Kei Joi

1. Đ/c Thượng úy Phạm Nguyễn Hà Minh – Cán bộ Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c Đinh Thị Vân – Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã.

3. Đ/c A Nghea – Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

4. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

5. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

6. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

7. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.

 

3

Đăk Long Giao

Hội trường thôn Đăk Long Giao

1. Đ/c Thượng úy Phạm Nguyễn Hà Minh – Cán bộ Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c Nguyễn Thị Lệ - Công chức Văn hóa – Xã hội.

3. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

4. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

5. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

6. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.

4

Xuân Tân

Hội trường thôn Xuân Tân

1. Đ/c Thượng úy Kring Thủy – Cán bộ Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c Lê Văn Công – Chỉ huy Trưởng BCHQS xã.

3. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

4. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

5. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

6. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.

5

Phia Pháp

Hội trường thôn Phia Pháp

1. Đ/c Đại úy Võ Huy Chương – Phó trưởng Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c A Hiếu – Công chức VH - TT.

3. Đ/c Y Mai – Công chức ĐCNN.

4. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

5. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

6. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

7. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.

6

Thung Nai

Hội trường thôn Thung Nai

1. Đ/c Đại úy Võ Huy Chương – Phó trưởng Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c Bùi Thị Lệ Thu – Chủ tịch Hội Nông dân.

3. Đ/c Nguyễn Hữu Trung – Cán bộ KT - TH.

4. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

5. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

6. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

7. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.

7

Đăk Tang

Hội trường thôn Đăk Tang

1. Đ/c Đại úy Mai Văn Quyết – Cán bộ Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c A Ly – Công chức Tư pháp – Hộ tịch.

3. Đ/c Y Hải Yến – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

4. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

5. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

6. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

7. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.

8

Ngọc Thư

Hội trường thôn Ngọc Thư

1. . Đ/c Đại úy Võ Huy Chương – Phó trưởng Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c Vũ Văn Thông – Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã.

3. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

4. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

5. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

6. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.

9

Ngọc Tiền

Hội trường thôn Ngọc Tiền

1. Đ/c Đại úy Mai Văn Quyết – Cán bộ Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c Nguyễn Văn An – Chủ tịch Hội CCB.

3. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

4. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

5. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

6. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.

10

Đắk Nông

Hội trường thôn Đắk Nông

1. Đ/c Đại úy A Nam Hiếu – Phó trưởng Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c Lương Thị Hằng – Chủ tịch Hội Phụ nữ.

3. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

4. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

5. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

6. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.

11

Ngọc Yên Phúc

Hội trường thôn Ngọc Yên Phúc

1. Đ/c Trung tá Đỗ Đức Cường – Trưởng Công an xã – Tổ trưởng.

2. Đ/c Thái Thị Tâm – Công chức TP.

3. Đoàn viên, thanh niên: 05 người.

4. Dân quân và Thôn Đội trưởng: 03 người.

5. Trưởng thôn; Phó Trưởng thôn: 02 người.

6. Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể thôn: 04 người.


Tác giả: Giang Burjn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Tháng trước : 397
Năm 2024 : 1.964
LIÊN KẾT