BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao ...

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃI. Lĩnh vực Hành chính tư pháp1. Thủ tục đăng ký lại khai tử2. Thủ tục đăng ký lại kết hôn3. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân4. Thủ tục đăng ký lại khai sinh5.Thủ tục cấp Giấy xác ...

NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐTTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, theo đó lựa chọn ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và ...
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Tháng trước : 397
Năm 2024 : 1.964
LIÊN KẾT